KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI

Hukuki Analiz ve KVKK Uyum Danışmanlık

Bu süreçte kurumunuz dahilinde gerçekleştirilen iş süreçleri hukuki analize tabi tutulur ve iş birimlerinin günlük operasyonları nedeniyle işledikleri kişisel veriler ile ilgili olarak ne yapmaları gerektiği hukuk profesyonelleri tarafından gerçekleştirilen hukuki analiz ile tanımlanır. Bu çalışmalarla birlikte uyum için temel şartlardan biri olan Veri İşleme Envanteri de hazırlanmış olur. Veri işleme Envanteri’ne ek olarak kurumun yayıma alması gereken kişisel verilerin korunması ile ilgili saklama silme vb. politikaların içeriğinin hazırlanması, kurumun sahip olduğu hukuki anlaşmaların, formların vb. gözden geçirilerek KVKK uyumlu hale getirilmesi, açık rıza metinlerinin ve aydınlatma metinlerinin oluşturulması gibi süreçler de hukuki danışmanlık içinde yer almaktadır.

Teknik Analiz ve KVKK Uyum Danışmanlık

Kişisel Veriler Toplu Giriş Çıkış Noktalarının Tespiti ile kişisel verilerin kurumunuz bilgi sistemlerine toplu olarak girdiği ve kurum dışına aktarıldığı kanallar ve yöntemler tespit edilir. Kişisel verilerin, aktarımı sırasında oluşabilecek güvenlik açıklıklarının kapatılması ve riskin düşürülmesi için bu kanallarda karşılanması gereken güvenlik ihtiyaçları ortaya konulur.

Kanunun ön gördüğü şekilde kurumun işlediği kişisel verilerin belirli sürelerde saklanmaları ve bu sürelerin sonuna gelindiğinde silinmeleri, yok edilmeleri veya anonim hale getirilmeleri gerekmektedir. Kanunun ön gördüğü bu gereksinimin karşılanması amacıyla Lostar, kurumların teknik altyapılarını uygunluk ve yeterlilik açısından analiz ederek teknik ihtiyacı tespit eder. Kişisel verilerin kanuna uygun olarak silinmesi, anonimleştirilmesi ya da yok edilmesinin sağlanabilmesi için ilgili teknik destek sağlar

İş Konuşalım

Uzmanlar ile görüşmeye başla!